Výdej naturálii 2020

Publikováno: 1. září 2020

Pro členy Zemědělského družstva Libčany byl zahájen prodej obilí na naturální plnění za letošní rok. Bude probíhat v měsíci září, říjen 2020   v termínech 4.9.  11.9. 18.9. 25.9. a 2.10. 2020 vždy od 13:00 hod.  do 16,30 hod na posklizňové lince v Radíkovicích. (Viz. příloha)

Výdej naturálií 2020