Do 23.11.2020 bylo před termínem splatnosti vyplaceno pachtovné.

Publikováno: 23. listopadu 2020

Do 23.11.2020 bylo vyplaceno pachtovné za rok 2020 všem našim propachtovatelům.

Výplata proběhla před termímínem daným uzavřenými smlouvami.