Naturálie 2021

Publikováno: 28. září 2021

Vážení členové Zemědělského družstva Libčany,

prodej obilí na naturální plnění za letošní rok, bude probíhat v měsíci září, říjen 2021  v termínech:

3.9.  10.9. 17.9. 24.9. a 1.10. 2021

vždy od 13:00 hod.  do 16:30 hod.

na posklizňové lince v Radíkovicích

Obilí lze zakoupit v ceně 400 Kč za 1 q v celkovém množství 4 q na člena družstva.

K dispozici je pšenice ozimá a ječmen jarní. Lze kombinovat.

Výdej bude do doručených  pytlů označených jmenovkou, které je možno zanechat na dílně střediska Radíkovice, nebo lze zakoupit jutové pytle na posklizňové lince za cenu 30 Kč / ks

( objem na 50 kg zrna )

Sláma - balík  10 kg / ks za 20 Kč výdej na chlévě Radostov pouze dne 23.9.2021 !!!

Vše objednávejte na telefonu číslo: 777 791 643   Pavel Košťál ml.

V Libčanech dne 23.srpna 2021                  

Jiří Pátek

ředitel družstva, p.p.