Prodej obilí na naturální plnění za rok 2019

Publikováno: 3. srpna 2019

Prodej obilí na naturální plnění za letošní rok, bude probíhat v měsíci září a říjnu 2019 v termínech:
6.9., 13.9., 20.9., 27.9. a 4.10.2019 vždy od 13:00 hod. do 16,30 hod.

Posklizňová linka na středisku RV v Radíkovicích. Obilí zakoupíte v ceně 370 Kč za 1q v celkovém množství 4q na člena družstva. K dispozici je pšenice ozimá a ječmen jarní. Lze kombinovat.

Výdej bude do doručených pytlů označených jmenovkou, které je možné zanechat na dílně střediska Radíkovice, nebo je možné koupit jutové pytle na posklizňové lince za cenu 20 Kč / ks (objem na 50 kg zrna). Sláma v obvyklém množství - balík (10 kg / ks za 15Kč)

Objednávejte na číslech telefonů: 777 781 065 p. Pavel Košťál nebo na pevné lince 495 585 427. V družstevní prodejně Libčany lze zakoupit zeleninu, ovoce, mošty a med. Informace na telefonu: 777 791 621 , 495 585 330 - 331

Prodejní doba:

Pracovní dny 9:00 až 15:00 hod.

V Libčanech dne 1.srpna 2019
Jiří Pátek
ředitel družstva, pp