Výdej naturálií za rok 2022

Publikováno: 5. října 2022

Vážení členové Zemědělského družstva Libčany,

prodej obilí na naturální plnění za letošní rok, bude probíhat v měsíci září, říjen 2022 v termínech:

9.9. 16.9. 23.9. 30.9. a 7.10. 2022
vždy od 13:00 hod. do 16:30 hod.
na posklizňové lince v Radíkovicích

Obilí lze zakoupit v ceně 600 Kč za 1q v celkovém množství 4 q na člena družstva.

K dispozici je pšenice ozimá a ječmen ozimý. Lze kombinovat.

Výdej bude do doručených pytlů označených jmenovkou, které je možno zanechat na dílně střediska Radíkovice, nebo lze zakoupit jutové pytle na posklizňové lince za cenu 40 Kč / ks
( objem na 50 kg zrna )

Vše objednávejte na telefonu číslo: 777 791 642 Miloslav Štěpánek

V Libčanech dne 30.srpna 2022
Jiří Pátek
ředitel družstva, p.p.