PŘEDSTAVENSTVO a KONTROLNÍ KOMISE

Publikováno: 22. května 2024

 Zvolené představenstvo Zemědělského družstva Libčany bude pracovat ve složení:

Jana TOMÁŠKOVÁ, předsedkyně představenstva

Ing. Martin VONDRÁČEK, místopředseda představenstva

Ing. Luboš NĚMEC, člen představenstva, zapisovatel

Miloslav ŠTĚPÁNEK, člen představenstva

Vladimír RÁB, člen představenstva

 

Zvolená kontrolní komise Zemědělského družstva Libčany  bude pracovat ve složení:

Pavel KOŠŤÁL, předseda komise

Radek Blaho, místopředseda komise

Daniela BEDNÁŘOVÁ, členka komise