Rostlinná výroba

Zemědělské družstvo obhospodařuje 1 123 ha zemědělské půdy, z toho 155 ha sadů a 968 rostlinná výroba.

Rostlinná výroba - ke sklizni v roce 2021

  • Ozimá pšenice 409 ha
  • Pšenice jarní      48 ha
  • Ozimá řepka     220 ha
  • Cukrovka            158 ha
  • Mák modrý          59 ha
  • Louky a biopásy  45 ha
  • Kukuřice silážní   29 ha

CELKEM obhospodařujeme v RV 968 ha

Polní den společností BAYER  a ZD Libčany se koná dne 17.6.2021 v k.ú. Libčany - Želí od 8:00 hod.

Máte zájem o naše služby nebo produkty?