Rostlinná výroba

Zemědělské družstvo obhospodařuje 1 091 ha zemědělské půdy. 

Rostlinná výroba pro rok 2019

  • Ozimá pšenice 432 ha
  • Hořčice setá 9 ha
  • Ječmen jarní 88 ha
  • Cukrovka 150 ha
  • Řepka ozimá 189 ha
  • Louky a biopásy 38 ha

CELKEM obhospodařuje RV 906 ha

Máte zájem o naše služby nebo produkty?