Rostlinná výroba

Zemědělské družstvo obhospodařuje 1 100 ha zemědělské půdy, z toho 155 ha sadů a 945 rostlinná výroba.

Rostlinná výroba - ke sklizni v roce 2022

  • Ozimá pšenice  442 ha
  • Hrách žlutý        26 ha
  • Ozimá řepka      161 ha
  • Cukrovka            201 ha
  • Ječmen ozimý     45 ha
  • Louky a biopásy  45 ha
  • Kukuřice silážní   25 ha

CELKEM obhospodařujeme v RV 945 ha

 

 

Máte zájem o naše služby nebo produkty?