Rostlinná výroba

Zemědělské družstvo obhospodařuje 1 091 ha zemědělské půdy, z toho 185 ha sadů a 906 rostlinná výroba.

Rostlinná výroba pro rok 2019

  • Ozimá pšenice 441 ha
  • Ječmen jarní 88 ha
  • Cukrovka 150 ha
  • Řepka ozimá 189 ha
  • Louky a biopásy 38 ha

CELKEM obhospodařuje RV 906 ha

Máte zájem o naše služby nebo produkty?