Rostlinná výroba

Družstvo obhospodařuje 1 087 ha zemědělské půdy, z toho 125 ha sadů a 829 ha rostlinná výroba. 133 ha je další podpacht.

Rostlinná výroba - ke sklizni v roce 2024

  • Ozimá pšenice  345 ha
  • Ozimá řepka      205 ha
  • Jarní ječmen       82 ha
  • Cukrovka            142  ha
  • Louky a biopásy  29 ha
  • Úhor                       26 ha

CELKEM obhospodařujeme v RV 829 ha

 

 

Máte zájem o naše služby nebo produkty?