Vedení družstva

V čele podniku stojí ředitel družstva, kterému byla delegována prokura, s výjimkou zcizování nemovitostí. Každý vedoucí řídí své podřízené THP a pracovníky střediska.

Jiří Pátek prokurista a ředitel družstva patek@zdlibcany.cz
Ing. Miroslav Novosvětský ekonom novosvetsky@zdlibcany.cz
Ing. Jindřich Prousek vedoucí RV prousek@zdlibcany.cz
Ing. Miroslav Tošek vedoucí sadů tosek@zdlibcany.cz
Irena Štěrbová vedoucí skladu ovoce sterbova@zdlibcany.cz
Pavel Košťál technik BP, ŽP, PO kostal@zdlibcany.cz
Miroslav Horáček vedoucí mechanizace horacek@zdlibcany.cz

Statutárním orgánem družstva je představenstvo, kontrolním orgánem pak kontrolní komise. Obě složky jsou voleny členskou schůzí, jako nejvyšším orgánem družstva.

Představenstvo družstva

Jana Tomášková předsedkyně představenstva
Ing. Martin Vondráček místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Tošek člen představenstva
Ing. Jindřich Prousek člen představenstva
Miloslav Štěpánek člen představenstva

Majetkové vztahy

Zemědělské družstvo Libčany je právní formou „ družstvo“.  Žádný člen nemá majetkový podíl vyšší než 1 % a žádný člen nemá majoritu.