Vedení družstva

V čele podniku stojí ředitel družstva, kterému byla delegována prokura, s výjimkou zcizování nemovitostí. Každý vedoucí řídí své podřízené THP a pracovníky střediska.

Jiří Pátek prokurista a ředitel družstva patek@zdlibcany.cz
Ing. Jana Netolická ekonomka netolicka@zdlibcany.cz
Ing. Jindřich Prousek vedoucí RV prousek@zdlibcany.cz
Ing. Luboš Němec vedoucí ovocnářské výroby nemec@zdlibcany.cz
Radek Hybšman vedoucí skladu ovoce hybsman@zdlibcany.cz
Pavel Košťál technik BP, ŽP, PO kostal@zdlibcany.cz
Miloslav Štěpánek vedoucí mechanizace stepanek@zdlibcany.cz 

 

Statutárním orgánem družstva je představenstvo, kontrolním orgánem pak kontrolní komise. Obě složky jsou voleny členskou schůzí, jako nejvyšším orgánem družstva.

Představenstvo družstva

Jana Tomášková předsedkyně představenstva
Ing. Martin Vondráček místopředseda představenstva
Ing. Luboš Němec člen představenstva
Miloslav Štěpánek člen představenstva
Ladislav Ráb člen představenstva

Majetkové vztahy

Zemědělské družstvo Libčany je právní formou „ družstvo“.  Žádný člen nemá majetkový podíl vyšší než 1 % a žádný člen nemá majoritu.